Om Calle

Jag har förmånen att få ägna mig åt både praktiskt och intellektuellt arbete i min vardag och jag trivs med denna kombination.

Arbetet med händerna har tagit sig många olika uttryck i mitt liv. I början av tonårstiden höll jag främst på med elektronik, senare i livet har jag bland annat ägnat mig åt bilar, foto, båtar, husrenovering och trädgårdsarbete.

Glädjen över att få arbeta i trä har funnits med i stort sett hela livet även om andra intressen skiftat. Jag började snickra långt innan jag började skolan och sedan blev träslöjden mitt favoritämne. Tyvärr trivdes jag inte så bra i grundskolan och saknade ofta motivation för studier. Min upplevelse var att skolan var alldeles för teoretisk. Vi hade inte så många praktiska ämnen, slöjden var dock ett undantag och det blev en "räddning" för mig. Vill du se ett exempel från när jag snidade i skolan på högstadiet, klicka här.

Motivationen till studier kom under gymnasietiden när jag gick en yrkesinriktad utbildning inom el-teleteknik och elektronisk kommunikation.

Under gymnasietiden blev även olika livsfrågor viktiga för mig. Jag hade lärt känna en präst via vårt gemensamma intresse för radiokommunikation. Han blev en viktig samtalspartner när jag ställde mina frågor om livet, Gud, kyrkan och så vidare

I början av 1990-talet mötte jag en annan präst som var intresserad av att skapa i trä. Han inspirerade mig till att börja snida i trä och hjälpte mig att komma igång med det.

Den studiemotivation som kom i samband med gymnasietiden höll i sig. Gymnasiebetygen kompletterandes på Komvux och höstterminen 1992 började jag läsa teologi i Lund. Jag prästvigdes i januari 1998 och sedan dess har jag haft förmånen att tjänstgöra som präst i Svenska kyrkan.

Träskulptören Eva Spångberg har varit en av många inspirationskällor. Under min studietid i Lund fick jag möjlighet att intervjua henne och skriva mitt examensarbete om hennes förkunnelse i trä. Uppsats finns att ladda ner som en pdf-fil här.

Ibland hör personer av sig till mig och vill beställa någon träskulptur. Jag tar dock inte emot beställningar, däremot har det hänt att jag gett bort någon skulptur. Efter studietiden har det inte funnits så mycket tid för mig att snida i trä, men en och annan gång tar jag fram verktygen och en träbit.