Gud är grunden

Grunden har en avgörande betydelse för mer än synliga byggnader.

På vilken grund bygger vår kyrka och på vilken grund bygger vi våra liv?

Grunden kan i nuläget verka stabil, men även ”berg” kan rasa…

Det finns bara en grund som håller för all tid och evighet…

”Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus.” (1 Kor 3:11)

”När han kom närmare och såg staden, började han gråta över den och sade: "Om du denna dag hade förstått, också du, vad som ger dig fred…" (Luk 19:41-42a)

”Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som blir sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Nu får ni själva ta hand om ert övergivna hus.” (Matt 23:37f)

”Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Tänk på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör samma gärningar som förr. Annars kommer jag till dig och flyttar bort ditt lampställ, om du inte omvänder dig.” (Upp 2:4f)

”Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom, bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra.” (Joh15:5)

”Ett bra träd bär aldrig usel frukt, inte heller bär ett uselt träd bra frukt. Varje träd känns igen på sin frukt. Man plockar inte fikon på tistlar eller druvor på törnbuskar.” (Luk6:43f)

Det är Gud själv som tagit initiativet till kyrkan. Han har lagt grunden. Han ger kyrkan sin omsorg och han använder den i sin tjänst. Kyrkan har inte tillkommit genom förhandlingar, kompromisser, mötesbeslut eller något liknande.

”Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den.” (Matt 16:18)

Om vi upptäcker att vi satsat på en grund som inte håller, så finns det ändå hopp. Vi får vända oss till Gud, han som står med utsträckta armar och väntar på oss. Gud kan förändra det vi inte klarar. Han kan börja om och han kan göra något åt det som är misslyckat. Han säger:

”Men glöm det som förut var, tänk inte på det förgångna. Nu gör jag något nytt.” (Jes 43:18-19a)