Jag är

En vän hade läst i bibeln några av de texter där Jesus inleder med att säga: ”Jag är…”

Jag är livets bröd (Joh 6:35),
Jag är världens ljus (Joh 8:12),
Jag är grinden (Joh 10:7),
Jag är den gode herden (Joh 10:11),
Jag är uppståndelsen och livet (Joh 11:25),
Jag är vägen, sanningen och livet (Joh 14:6),
Jag är vinstocken (Joh 15:5).

Dessa berättelser och en del andra bibeltexter hade inspirerat honom till att göra en blyertsteckning som han skickade till mig. Jag som själv aldrig varit nöjd med min egen förmåga att rita, blev mycket imponerad av hans teckning.

Skulle någon av mina talanger kunna bli till lika stor glädje för honom? Funderingarna slutade med att jag tog fram en träbit och började snida utifrån blyertsteckningen. När skulpturen var färdig skickade jag träkopian till honom och tackade för en underbar teckning.