Om snidad tro

Snidad tro har växt fram genom en lång process som startade omkring 1990 när jag började snida i trä. Träsnidandet blev ett sätt att koppla av och skapa något i trä samtidigt som jag funderade och bearbetade frågor, inte minst den stora frågan: Vem är Gud?

Skulpturerna gjorde jag från början för min egen skull, men det visade sig att de även fick betydelse för andra som såg dem i mitt hem. Jag fick några erbjudande om att ställa ut skulpturerna, men tackade nej. Jag ville inte visa dem i sammanhang där jag inte kunde ge dem tolkningsramar.

Det finns alltid en risk att bilder låser våra tankar inför en större verklighet, samtidigt som vi vet att bilder även kan fungera som redskap och hjälper oss se nya dimensioner av tillvaron.

En av de personer som bett mig medverka i en utställning, uppmanade mig att ta fram ett tolkningsmaterial och sedan ställa ut skulpturerna. 1994 gav jag ut en liten skrift kring sju av figurerna. Häftet trycktes i 1000 exemplar och tanken var att det skulle kunna tryckas en andra upplaga om det behövdes, men tryckplåtarna kom bort och jag var inte beredd att ta kostnaden och arbetet en gång till.

Tankarna på en hemsida började gro och jag såg det som ett alternativ till en ny skrift. Efter några år med dessa tankar mötte jag Simon Palm, en ung dataintresserad kille som erbjöd sig att hjälpa till med att förverkliga dessa tankar. Simons arbete med Snidad tro har blivit till glädje för många som kunnat se träskulpturerna via webben och läsa om dem. 2017 erbjöd sig en annan dataintresserad kille, Joel Jensen att ta över webbansvaret och ta tag i mina nya tankar kring hemsidan. Detta har resulterat i ny design och ytterligare material. I denna version kommer det uppdateras med nya bilder allt eftersom.

Tack till alla som på hittills varit engagerade i mitt träsnidande och med hemsidan!

Tack till alla som just nu engagerar sig - för processen fortsätter!

Tack till alla andra träsnidare som berikar livet med snidad tro!

Hoppas att denna hemsida ska få fortsätta vara till glädje!