Mycket gott!

I början av 90-talet berättade en präst för mig, att i Bibeln används vinet som en symbol för Guds godhet. (Vinet har även andra symboliska betydelser i Bibeln)

Jag skulpterade en Kristusgestalt med en vinflaska i handen och gav skulpturen till prästen. På flaskans etikett skrev jag ”Ps 34:9” (”Se och smaka Herrens godhet”). Vi uppmanas att ta del av Guds godhet, uppleva den, erfara den. Det står inte tänk att Herren är god, utan se och smaka att Herren är god.

Skulpturen kompletterades sedan med en annan skulptur som ska föreställa den övre delen av en damejeanne. En symbol för att vi på sin höjd kan ana toppen av Guds godhet, det mesta är fördolt för oss, vi har ingen aning om hur mycket gott som väntar bortom det vi ser.

Det blev ytterligare en komplettering, en skulptur som ska föreställa prästen med en liten damejeanne i ena handen. I människans gudslikhet ingår förmågan att kunna skapa och förmedla sådant som är gott, ”eget vin”.

Vi förväntas bidra med mycket gott, men vi ska inte bli så upptagna av vårt eget att vi sätter oss själva i centrum och missar vem som är tillvarons centrum.

Fastnar vi med blicken på vår eget blir det svårt att se det goda som dagligen räcks oss. Vi ser antagligen inte heller att vi sitter på mycket större resurser som dessutom håller högre kvalitet.

Allt gott har sitt ursprung i Gud och det goda är en kontaktyta med Gud.