Äppelskrutten

Bit efter bit äts av äpplet och till sist återstår bara den lilla del som ibland kallas för skrutt.

En del människor ser skrutten som värdelös och kastar bort den, men är den verkligen värdelös?

Vad finns kvar när det mesta har ätits upp?

Längst inne finns kärnorna, som blir synliga först när bara en liten rest av äpplet återstår.

Vad händer om denna rest kastas bort och hamnar i god jord?

Förhoppningsvis kommer någon av kärnorna att gro. Om grodden får vatten, näring och ljus då kommer den med tiden att växa upp till ett träd och bära ny frukt. Den nya frukten påminner om äpplet som någon började äta på för länge sedan. Det blev alltså nya äpplen, för kärnvärdena fanns kvar trots att en del kallade äpplet för skrutt och såg det som värdelös, när det godaste var uppätet.

Vad händer om vi använder äpplet och äppelskrutten som en bild för oss människor?

Vårt människovärde finns kvar oavsett hur andra ser på oss och hur vi betraktar oss själva.