Följ mig

Det är många människor genom historien som upplevt glädjen i att följa Jesus. Många har också fått erfara att efterföljelsen kan innebära kamp och lidande. Redan de första lärjungarna var med om mycket fantastiskt, samtidigt som de fick veta vad efterföljelsen kunde kosta.

” Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge.” (Luk 14:27)

” Men var på er vakt. Man skall utlämna er åt domstolar och ni skall pryglas i synagogorna och ställas inför ståthållare och kungar för min skull, som vittnen inför dem.” (Mark 13:9)

”Om världen hatar er, kom då ihåg att den har hatat mig före er.” (Joh 15:18)

En del lämnade honom, andra ville betala priset. Vad var det som övertygade dem om att det trots allt var värt att följa Jesus? De hade fått se en törnekrona förvandlas till en segerkrans…

De vågade satsa allt, en del fick t.o.m. betala med livet, men de fick uppleva mer än bara lidanden…

”Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft” (Fil 4:13)

”Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och skall inte låta er prövas över förmåga: när han sänder prövningen visar han er också en utväg, så att ni kommer igenom den.” (1 Kor 10:13)

”Ty ni har fått nåden att – ja, inte bara att tro på Kristus, utan också att lida för hans skull.” (Fil 1:29)

”Eftersom han själv har prövats och lidit, kan han hjälpa dem som prövas.” (Hebr 2:18)

”Gläd er i stället över att ni delar lidandena med Kristus, ty då får ni jubla av glädje också när hans härlighet uppenbaras.” (1 Petr 4:13)

”Var också du beredd att slita ont som en god soldat åt Kristus Jesus.” (2 Tim 2:3)

”Följ mig!” Vår kallelse att följa Jesus är densamma som för de första lärjungarna, men vägarna genom livet kan vara olika. Vi ska inte fästa uppmärksamheten på vägen, utan på den vi följer och följer vi Jesus behöver vi bara gå genom det som han redan passerat. Han vet vad det innebär före oss.

Petruskorset: Enligt traditionen led Petrus martyrdöden genom att korsfästas med huvudet nedåt. (Origenes och Eusebius är två av dem som skrivit om korsfästelsen av Petrus.)