Gud bär oss

”Länge väntade jag på Herren och han böjde sig ner till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur slam och dy. Han ställde mig på fast mark, mina steg gjorde han trygga. Han lade en ny sång i min mun, en lovsång till vår Gud. (Ps 40:2-4a)

”Ännu när ni blir gamla är jag densamme, ännu när ni grånat skall jag bära på er. Jag har skapat er, jag skall lyfta, bära och rädda er. (Jes 46:4)

”Du omger mig på alla sidor, jag är helt i din hand.” (Ps 139:5)

Jesus har själv tagit steget ner i ”dyn” för att rädda oss. Han lyfter upp människan, bär henne mot målet och ger henne hopp.

”…Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss…”(Fil 2:6-7a)

”Var inte rädd, jag har friköpt dig, jag har gett dig ditt namn, du är min…”(Jes 43:1b)

I Bibeln kan vi bl.a. läsa om räddningen, om honom som bär oss och om målet som han pekar mot. Det som står i Bibeln får vi lita på även om vi inte känner oss burna.

”Ty Guds ord är levande och verksamt…” (Hebr 4:12)

”…de heliga skrifterna; de förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus.” (2 Tim 3:15)

”Alla profetior i skriften står där för att undervisa oss, så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp.” (Rom 15:4)

”Vi förkunnar det som står i skriften, vad inget öga sett och inget öra hört och vad ingen människa anat, det som Gud har berett åt dem som älskar honom.” (1 Kor 2:9)

Vår färd genom livet påverkas av vilka perspektiv vi har på tillvaron och vart vi riktar vår blick… ”När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då, även vi, befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fienskap från syndare, så att ni inte tröttnar och förlorar modet.” (Hebr 12:1-3)