Introduktion

Hur uppfattar du Gud?

Det är en viktig fråga, eftersom gudsuppfattningen får konsekvenser för tron och relationen med Gud.

Vem är Gud?

Orden räcker inte till för att svara på denna fråga och ibland försöker vi komplettera med andra uttryck, till exempel bildspråk. Den Gud som presenterar sig med orden ”Jag är den jag är.” (2 Mos 3:14), är större än vad både ord och bilder kan uttrycka.

Vi kan ändå delvis beskriva Gud, för han har själv valt att avslöja sig för oss med mänskliga ord och ett liv som människa. Gud har gett oss möjligheter att lära känna honom genom Jesu liv och olika ”medel” som han har gett oss, till exempel Bibeln.

Jag citerar en del bibelverser som fått stor betydelse för min gudsuppfattning och mitt liv. Jag tror att Bibeln har betydelse för fler än mig och därför hänvisar jag främst till den. Leta gärna upp citaten och läs dem i sina sammanhang.

Jag har även försökt formulera och skriva ner några tankar om Gud. Tankarna och bibelverserna har jag dessutom ”omvandlat” med hjälp av trä, verktyg och färger till symboliska figurer. Skulpturerna är inte ett försök att avbilda Gud, för det ska vi inte göra och det är omöjligt att göra det. Skulpturerna är en form av bildspråk och jag hoppas att de kan vara ett komplement till orden.

Min målsättning är inte att presentera en teoretisk idealgud, utan berätta om den Gud som är liv.

Jag önskar att träskulpturerna och tolkningen av dem ska få vara till hjälp att lära känna Gud mer - den Gud som står med utsträckta armar och säger:

”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila.” (Matt 11:28)