Gud är helig

Det är omöjligt att kombinera helighet med ondska, synd och död (Jes 6:3-7) Gud är helig och därmed kan han inte tolerera något ont. Han måste göra upp med allt som är emot honom, allt som bryter ner livet och hans skapelse. Den ondska och synd som vi åstadkommer får konsekvenser och dess yttersta konsekvens är döden. Gud är helig, men han är även kärleksfull. Han älskar oss och vill rädda oss ur denna situation.

”Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet.” (2 Kor 5:21)

Ondskan, synden och döden finns fortfarande kvar här i världen, men det är bara en tidsfråga när Gud tar ut segern i dess helhet. En dag kommer han att sätta ett definitivt stopp för ondskan. Uppgörelsen är gjord, den var inte gratis men nödvändig och kostade livet för Guds son. I korset möts Guds helighet och kärlek.

”Så älskade Gud världen, att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.” (Joh 3:16)

Vi kan inte genom våra egna prestationer komplettera det Jesus gjorde färdigt för ungefär 2000 år sedan. Vi kan inte heller göra oss förtjänta av förlåtelsen, men vi kan göra ett utbyte, där vi ger Jesus vår synd och han ger oss sin förlåtelse. Allt det Jesus gjort för oss får vi ta emot som en gåva. Han ger denna gåva av kärlek till alla som vill ta emot och som vill tillhöra honom.

”Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det.” (Ef 2:8)

”Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.” (Rom 5:8)

”Om nu Sonen befriar er, blir ni verkligen fria.” (Joh 8:36)

”I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser…” (Ef 1:7)

”Jag, jag är den som utplånar dina brott, för min egen skull, jag minns inte mer dina synder.” (Jes 43:25)

”Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som räddas är det en Guds kraft.” (1 Kor 1:18)

Den kristna tron hänger inte på vad vi gjort för Gud utan vad han gjort för oss.