Trädgårdsmästaren

Inspirationen till denna figur tog sin början i samband med reflektioner kring Jesu liknelse om vinstocken (Joh 15:1-10).

Det fortsatte med tankarna kring hur vi beskär fruktträden för att även dessa ska bära mycket frukt.

Trädgårdsmästaren beskär med omsorg. Flera skott och grenar måste gallras bort allt eftersom trädet växer. Kanske är det smärtsamt för trädet att förlora en del av det som växte så vackert den gångna säsongen. Men det är nödvändigt för att ljuset ska nå fram, så att goda frukter växer, mognar och blir till glädje.

De röda rosorna i bakgrunden av bilden vill påminna oss om att det är en kärlekshandling.

Finns det något i våra liv som behöver ”beskäras” eller ”gallras bort” för att Ljuset ska nå fram i oss, så att goda frukter växer i våra liv, mognar och blir till glädje?